Admin rất buồn khi pahir đưa ra thông báo này nhưng có lẽ NKTG phải ngưng hoạt động gần 5 tháng để chuẩn bị forum 😦 Thật lòng xin lỗi với các bạn ! Trong thời gian này chúng tôi sẽ không đăng bài viết mới ! Thành thật cáo lỗi !!!

Advertisements