Kết quả HSG mình đã nhận được… thậ là tệ !😦 Mình chỉ có 63 điểm gần như thấp nhất toàn trường b) Nhưng không sao … tuy có một chút “nản” nhưng mình sẽ vẫn cố gắng trong vòng tiếp tới🙂 !!! Thật là ngưỡng mộ thủ khoa🙂🙂 Gần thi học kì I rồi ! Mệt mỏi quá mấy bạn ơi🙂