Kết quả HSG mình đã nhận được… thậ là tệ ! 😦 Mình chỉ có 63 điểm gần như thấp nhất toàn trường b) Nhưng không sao … tuy có một chút “nản” nhưng mình sẽ vẫn cố gắng trong vòng tiếp tới 🙂 !!! Thật là ngưỡng mộ thủ khoa 🙂 🙂 Gần thi học kì I rồi ! Mệt mỏi quá mấy bạn ơi 🙂

Advertisements