Thế là sau khi nghĩ ngày 20/11 các bạn sẽ không phải … mệt vì chủ nhật ! Hãy vui lên vì những tiết bù đó sẽ được bù … từ từ (GV tự bù) ! Hi hi thật là vui quá ! 🙂 Có ai nghe thông tin về bạn 6a14 gãy tay chưa ? Hãy bõ ra 1 số tiền nhỏ để giúp bạn ấy 🙂

Advertisements